Skip to main content

PROJEKCIA

Projekčná činnosť

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie záhrad
Návrh automatických závlah
Krajinná architektúra, prieskumy a štúdie
3D vizualizácia záhrady, fotovizualizácie
Návrhy mestských, obecných centier a verejných priestranstiev
Revitalizácia záhrada a parkov
Inventarizácia zelene a dendrologické posudky
Krajinné prieskumy a štúdie
Návrh interiérovej zelene a vertikálnych stien
Autorský dozor pri realizácii záhradných a krajinných diel
Odborné konzultácie

Cena za projekciu je individuálna. Závisí od zložitosti a veľkosti danej úpravy pre ktorú je projekt realizovaný.

Projekt záhrady je možné rozčleniť na základné štúdie, jednotlivé vizualizácie a podrobnú projektovú dokumentáciu.

Základná štúdia záhrady sa pohybuje v cene od 50 eur, cena je v závislosti od veľkosti pozemku.  Štúdia záhrady obsahuje základnú koncepciu, prvotnú myšlienku, rozčlenenie pozemku, vymedzenie trávnatých plôch od okrasných záhonov a prvkov drobnej architektúry. Štúdia záhrady je prvotným krokom a je ťažiskovým bodom od ktorého sa odvíja celková koncepcia záhrady.

Mnohé záhrady, prípadne menšie sadové úpravy nevyžadujú kompletnú projekciu, jedná sa predovšetkým pri radových zástavbách a obydliach mestského typu kde sa jedná o drobnú úpravu, vtedy postačuje jednotlivá 3D vizualizácia prípadne fotovizualizácia, ktorá sa pohybuje v cene od 30 eur.

Kompletný projekt záhrady obsahuje základu štúdiu, skice, osadzovací plán, 3D vizualizácie, jednotlivé pohľady, vytyčovací plán a kompletnú textovú dokumentáciu. Pre rodinné záhrady sa ceny pohybujú od 150 eur v závislosti od zložitosti sadových úprav a veľkosti pozemku.

V rámci realizácií záhrady Vám poskytujem všetky projekčné služby ZADARMO.