Skip to main content

Realizácia

REALIZÁCIA

Realizačná činnosť

 • Kompletná realizácia záhrad na kľúč
 • Realizácia mestských, obecných centier a verejných priestranstiev
 • Montáž automatických závlah
 • Terénne úpravy
 • Výsadba interiérovej zelene

Kontaktujte ma

Čítať ďalej…Realizácia

 • Videní: 129

Projekcia

PROJEKCIA

Projekčná činnosť

 • Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie záhrad
 • Návrh automatických závlah
 • Krajinná architektúra, prieskumy a štúdie
 • 3D vizualizácia záhrady, fotovizualizácie
 • Návrhy mestských, obecných centier a verejných priestranstiev
 • Revitalizácia záhrada a parkov
 • Inventarizácia zelene a dendrologické posudky
 • Krajinné prieskumy a štúdie
 • Návrh interiérovej zelene a vertikálnych stien
 • Autorský dozor pri realizácii záhradných a krajinných diel
 • Odborné konzultácie

Cena za projekciu je individuálna. Závisí od zložitosti a veľkosti danej úpravy pre ktorú je projekt realizovaný.

Projekt záhrady je možné rozčleniť na základné štúdie, jednotlivé vizualizácie a podrobnú projektovú dokumentáciu.

Základná štúdia záhrady sa pohybuje v cene od 50 eur, cena je v závislosti od veľkosti pozemku.  Štúdia záhrady obsahuje základnú koncepciu, prvotnú myšlienku, rozčlenenie pozemku, vymedzenie trávnatých plôch od okrasných záhonov a prvkov drobnej architektúry. Štúdia záhrady je prvotným krokom a je ťažiskovým bodom od ktorého sa odvíja celková koncepcia záhrady.

Mnohé záhrady, prípadne menšie sadové úpravy nevyžadujú kompletnú projekciu, jedná sa predovšetkým pri radových zástavbách a obydliach mestského typu kde sa jedná o drobnú úpravu, vtedy postačuje jednotlivá 3D vizualizácia prípadne fotovizualizácia, ktorá sa pohybuje v cene od 30 eur.

Kompletný projekt záhrady obsahuje základu štúdiu, skice, osadzovací plán, 3D vizualizácie, jednotlivé pohľady, vytyčovací plán a kompletnú textovú dokumentáciu. Pre rodinné záhrady sa ceny pohybujú od 150 eur v závislosti od zložitosti sadových úprav a veľkosti pozemku.

V rámci realizácií záhrady Vám poskytujem všetky projekčné služby ZADARMO.

Kontaktujte ma

Čítať ďalej…Projekcia

 • Videní: 96

Ponuka služieb

PONUKA SLUŽIEB

 • Projekcia sadových úprav
 • Realizácia záhrady na kľúč
 • Údržba záhrad a verejných plôch
 • Montáž automatických závlah
 • Terénne úpravy a realizácia trávnikov
 • Vypracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny, odborne spôsobilá osoba F196/2020
 • Autorský dozor pri realizácií záhradných a krajinných diel a odborné konzultácie

Čítať ďalej…Ponuka služieb

 • Videní: 682

Domov

PROJEKCIA A REALIZÁCIA ZÁHRAD

"Záhradnú architektúru neberiem ako prácu, ale ako moje celoživotné dielo."
Ing. Lucia Oravcová

Výsledkom mojej práce s dlhoročnými skúsenosťami je jedinečná koncepcia a dizajn. Mojim poslaním je tvorba harmonického prostredia pre Váš životný priestor a štýl. Moja tvorba nie je štýlovo vyhranená, každá sadovnícka úprava má svoj osobitný charakter, prispôsobená k dizajnu stavby a okolitému priestoru dotvorená emocionálnym prístupom.

Tvorím s citom a láskou. Dizajn a koncepcia návrhu rešpektuje prostredie či už vidieckeho alebo mestského charakteru s klimatickými podmienkami a požiadavkami drevín. Pri každom návrhu je dôležitá komunikácia so zákazníkom, aby som sa bližšie vžila do jeho pocitov, predstáv a požiadaviek , ktoré očakáva. Mojim snom je vytvoriť dokonalú záhradu, ktorá je jedinečná, nielen pre Vás, ale aj pre mňa, pretože je to súčasť mňa.

Medzi moju prvoradú činnosť patrí projekcia sadovníckých úprav. Moja tvorba je zameraná na tvorbu záhradného a krajinného priestoru. Projektujeme súkromné záhrady, zeleň verejných a vyhradených priestorov, priestranstvá dotvárajúce obraz krajiny, určené pre oddych, zábavu i prezentáciu.

Okrem projekčných prác, ponúkame komplexnú realizáciu záhrad s dôrazom na kvalitné služby a materiály. Pri samotnej realizácií poskytujem odborný dozor pri každej práci. Súčasne riešim projektovanie a inštaláciu automatických zavlažovacích systémov a v neposlednej rade aj návrh a výsadbu interiérovej zelene.

Čítať ďalej…Domov

 • Videní: 4250

Ďalšie články…