Skip to main content

PROJEKCIA A REALIZÁCIA ZÁHRAD

"Záhradnú architektúru neberiem ako prácu, ale ako moje celoživotné dielo."
Ing. Lucia Oravcová

Výsledkom mojej práce s dlhoročnými skúsenosťami je jedinečná koncepcia a dizajn. Mojim poslaním je tvorba harmonického prostredia pre Váš životný priestor a štýl. Moja tvorba nie je štýlovo vyhranená, každá sadovnícka úprava má svoj osobitný charakter, prispôsobená k dizajnu stavby a okolitému priestoru dotvorená emocionálnym prístupom.

Tvorím s citom a láskou. Dizajn a koncepcia návrhu rešpektuje prostredie či už vidieckeho alebo mestského charakteru s klimatickými podmienkami a požiadavkami drevín. Pri každom návrhu je dôležitá komunikácia so zákazníkom, aby som sa bližšie vžila do jeho pocitov, predstáv a požiadaviek , ktoré očakáva. Mojim snom je vytvoriť dokonalú záhradu, ktorá je jedinečná, nielen pre Vás, ale aj pre mňa, pretože je to súčasť mňa.

Medzi moju prvoradú činnosť patrí projekcia sadovníckých úprav. Moja tvorba je zameraná na tvorbu záhradného a krajinného priestoru. Projektujeme súkromné záhrady, zeleň verejných a vyhradených priestorov, priestranstvá dotvárajúce obraz krajiny, určené pre oddych, zábavu i prezentáciu.

Okrem projekčných prác, ponúkame komplexnú realizáciu záhrad s dôrazom na kvalitné služby a materiály. Pri samotnej realizácií poskytujem odborný dozor pri každej práci. Súčasne riešim projektovanie a inštaláciu automatických zavlažovacích systémov a v neposlednej rade aj návrh a výsadbu interiérovej zelene.